AZ OLDAL FEJLESZTÉS ALATT!
 

A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) célja az új paksi atomerőművi blokkok létesítése mentén a területfejlesztési, a vállalkozásfejlesztési, a közlekedésiinfrastruktúra-fejlesztési, a térség versenyképességének fokozását szolgáló összehangolt tevékenységek ellátása, koordinációja.

Tevékenységén keresztül mérhető módon kíván hozzájárulni a fejlesztéshez kapcsolódóan a lokalizációs célkitűzések eléréséhez szükséges vállalkozásfejlesztési, területfejlesztési, közlekedési infrastruktúra-fejlesztési igények programszerű, a térség versenyképességének fokozását szolgáló összehangolt beruházások menedzselésében, a hatáskörébe rendelt fejlesztések operatív megvalósításában.

A fentiekben megfogalmazottak alapján kívánja a Társaság a jövőbeni feladatait ellátni, kiemelve, hogy elősegítse a magyar kormány stratégiai céljainak megvalósítását.

A PIP Nonprofit KFT 2017. december 17-től a Magyar Állam tulajdonába került. A Társaság Alapítója nevében és képviseletében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet l. melléklet XII. 2. pontja alapján a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter jár el.

A Társaság kiemelt célja és feladata a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a paksi két új blokkhoz kapcsolódó térségfejlesztés összehangolása:

  • a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó térségi infrastruktúrafejlesztés, lokalizáció és vállalkozásfejlesztés alapító által jóváhagyott fejlesztéseinek menedzselése, a fejlesztések/beruházások indításától a befejezéséig, továbbá amennyiben a fejlesztésnek része, akkor az üzemeltetés tervezése, megvalósítása, végrehajtása;
  • a kistérségi gazdasági növekedés motorjaként elősegítse a működő tőke beáramlását, üzemeltesse és fejlessze a paksi ipari parkot, segítse a térség munkahelyteremtését, a munkahelyek megtartását.
A Társaság feladata – a fentiekben azonosított tevékenységeken keresztül – támogatni a beruházások humán és gazdasági erőforrásainak igénybevételét. A megvalósított beruházások járuljanak hozzá Magyarország és a funkcionális térség gazdasági és társadalmi fejlődéséhez, a térségi vállalkozások, különösen a kkv-szektor hosszú távú versenyképességének megalapozásához.
 
KÜLDETÉS

A Társaság küldetése a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó térségi infrastruktúra-fejlesztés projektjeinek menedzselése, a fejlesztések indításától a befejezéséig, továbbá amennyiben a fejlesztésnek, beruházásnak része, akkor az üzemeltetés tervezése, megvalósítása. A PIP Nonprofit KFT egy átfogó, hosszú távú fejlesztési program megvalósításával kívánja elérni, hogy Paks város és a környező települések, a magyar vállalkozások és az itt élő közösségek sikeresen kapcsolódjanak be az ország fejlődésébe.

A Társaság fő fejlesztési területei a Paks II. beruházáshoz kapcsolódó lakhatási és irodai kapacitásnövelés, valamint logisztikai, közműfejlesztési- és infrastruktúrafejlesztési koordináció. Kiemelt feladat a térség ellátási, élelmezési és turisztikai koncepciójának az elkészítése.

Célunk, hogy a megvalósuló beruházások révén hosszú távon fenntartható versenyelőnyt biztosítunk a helyi vállalkozások, valamint Paks és a térség számára, emellett az itt élő emberek részére élhető és minőségi környezetet teremtsünk.

 

Társaság MMIA 2.2.16/7-2019-00001 azonosítószámú „Nyitott Paks” pályázat keretében megvalósuló programja.

 

 

Kedvezményezett:

Paks Város Önkormányzata – PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Konzorcium

 

A projekt azonosítószáma:

MMIA-2.2.16/7-2019-00001

 

A projekt címe:

„Nyitott Paks”

 

A szerződött támogatás teljes összege:

586.213.865 Ft

 

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot megillető támogatás összege: 200.184.271 Ft

 

Támogatás mértéke:

100%

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma:

2022.12.31.

 
 

MENEDZSMENT

Gyöngyösi Csaba
ügyvezető

Molnár Krisztina
kabinetvezető

Szűcsné dr. Füredi Szilvia
jogi igazgató

Kovács István
gazdasági igazgató

Jakab Márió
támogatáskezelési irodavezető

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK 

Naszvadi Balázs
Felügyelő Bizottság elnöke

dr. Haag Éva
Felügyelő Bizottság tagja

dr. Radványi Bálint
Felügyelő Bizottság tagja

Bognár Péter
Felügyelő Bizottság tagja

Romhányi Károly
Felügyelő Bizottság tagja

 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Támogatási adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény I. számú mellékletének III. 3. pontja szerint.

 
 
KAPCSOLAT

Társaság neve: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Társaság rövid neve: PIP Nonprofit KFT
Székhely: 7030 Paks, Ipari Park 4703/39 hrsz.
Fióktelephely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12. Globe3 Irodaház
Postai cím: 7030 Paks, Ipari Park 4703/39 hrsz.
Adószám: 11293772-2-17
Cégbírósági bejegyzés szám: 17-09-003039
Telefonszám: +36 75/ 510-763
E-mail:
piptitkarsag@pipkft.hu
Weboldal:
http://pipkft.hu

Térképes megjelenítés:

 

IMPRESSZUM

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 7030 Paks, Ipari park 4703/39. hrsz
E-mail:
piptitkarsag@pipkft.hu
Telefon: +36 75/ 510-763