Ellátás, mezőgazdaság

A két új atomerőművi blokk létesítése számos területen eredményez hosszú évtizedek óta várt innovációt, fejlesztéseket a térségben. Ehhez hozzátartozik az agrárium is, leginkább a nukleáris létesítmény elkészültét segítő munkavállalók élelmezése kapcsán.

Fontos, hogy jó minőségű és kellően széles körű agrárpiaci termékeket kínáló, elsősorban térségi vállalkozások kapjanak lehetőséget az élelmezési láncban való megjelenésre. Elengedhetetlen, hogy ehhez fejlesztések is történjenek. Az ebben az időszakban megerősödő vállalkozások a későbbiekben képesek lehetnek a piacbővítésre, ami a térség gazdaság- és társadalomfejlesztési érdekeit szolgálja.

A PIP Nonprofit KFT kiemelt szempontként kezeli a térségbe érkező nagyszámú munkaerő és családtagjaik igényeinek kiszolgálását, azaz a Paks II. beruházás által generált élelmiszerellátási kötelezettségek magas színvonalú ellátását.

Emellett fontos a már itt élő lakosság számára biztosított szolgáltatási színvonal megtartása, valamint a vállalkozások felkészítése az ezzel együtt járó piaci lehetőségek hatékonyabb kihasználására.

Az ellátási, mezőgazdasági szakterület fő feladata: a lakhatásra kijelölt helyszíneken étkeztetés és kereskedelmi szolgáltatások biztosítása. További kiemelt feladatok közé tartozik a vállalkozásfejlesztés, az agrárlogisztikai központ fejlesztése, az agrárszakképzés és a munkaerőhiány kezelése.