Visszaélés-bejelentési rendszer

a PIP Nonprofit Kft., mint foglalkoztató által működtett visszaélés-bejelentési rendszer kizárólag a panaszokról és közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján megtehető bejelentésekre alkalmazható

Mire szolgál a bejelentő rendszer és mit lehet bejelenteni?
A Panasztörvény lehetővé teszi, hogy a munkavállalók és a vállalkozások, intézmények partnerei bejelentsék az általuk jogellenesnek vélt cselekményeket, akár anonim módon is. A rendszerben kizárólag jogellenes vagy annak feltételezett cselekmény, mulasztás vagy egyéb visszaélésre vonatkozó információ jelenthető be.

Mi a PIP Nonprofit Kft. szerepe?
A PIP Nonprofit Kft., mint foglalkoztató létrehozta a belső visszaélés-bejelentési rendszerét annak érdekében, hogy a bejelentésre jogosultak bejelentéseit fogadja és kivizsgálja.

Ki tehet bejelentést?

 • aktív és korábbi, valamint kiválasztás alatt álló foglalkoztatott;
 • egyéni vállalkozó és egyéni cég, ha a PIP Nonprofit Kft-vel szerződéses kapcsolatban áll;
 • tulajdonos, ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testület aktív és korábbi, valamint kiválasztás alatt álló tagja;
 • aktív és korábbi, valamint kiválasztás alatt álló önkéntes és gyakornok;
 • aktív és korábbi, valamint kiválasztás alatt álló szerződéses partner (vállalkozó, alvállalkozó, beszállító).

 

Milyen bejelentés tehető?
Ezen rendszerben csak a PIP Nonprofit Kft. szervezetén belüli jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények, mulasztások vagy egyéb visszaélésekre vonatkozó bejelentéseket lehet megtenni.

Kérjük, olvassa el a tájékoztatást a bejelentésre jogosultak, a bejelentések kezelése, illetve az eljárás szabályai vonatkozásában!

Tájékoztatás a visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos eljárásról (PDF)
Adatkezelési tájékoztató visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatban (PDF)

A bejelentésre jogosultak az alábbi bejelentési csatornákon tehetnek bejelentést:

 • – személyesen az alább megadott elektronikus levélcímen vagy telefonon előzetesen egyeztetett időpontban a PIP Nonprofit Kft. székhelyén (7030 Paks, Lámpagyár utca 6.),
 • – postai úton a PIP Nonprofit Kft. 7031 Paks, Pf.: 80. szám alatti címén,
 • – elektronikus levélben a visszaeles@pipkft.hu e-mail címen,
 • – a jelen honlapon található űrlapon,
 • – a székhelyen elhelyezett panaszládában.

Más módon a PIP Nonprofit Kft. nem fogad bejelentést.

Bejelentés tétele:
Kérjük, hogy az űrlap kitöltése során az alábbiakat vegye figyelembe és eszerint járjon el:

 • 1. Ön a bejelentést a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint foglalkoztató tevékenysége kapcsán teheti meg.
 • 2. Ön nem köteles megadni nevét vagy más személyes, vagy kapcsolattartási adatát, azonban a Panasztörvény 22. § (6) bekezdésének a) pontja alapján a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, amennyiben azt azonosíthatatlan bejelentő tette meg.
 • 3. Amennyiben Ön megadja a személyes adatait, úgy azokat kizárólag a vizsgálat lefolytatása érdekében kezeljük. Amennyiben az Ön bejelentése konkrét személy ellen irányul, az Ön személyes adatait érintetti joggyakorlás keretében sem ismerheti meg a bejelentett személy.
 • 4. Az Ön adatait kizárólag a kivizsgálás érdekében, a bejelentés tárgyát képező magatartás megszüntetése vagy orvoslása céljából kezeljük, ezt követően törlésre kerülnek.
 • 5. A PIP Nonprofit Kft. a tájékoztatási kötelezettségének kizárólag akkor tud eleget tenni, amennyiben Ön bármely, kapcsolattartásra alkalmas adatát megadja. A kivizsgálás hatékonysága érdekében javasoljuk az e-mail cím feltüntetését.