Ipari közműfejlesztés

A Kormány 1499/2019. (VIII.23) kormányhatározata a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölte ki a Paksi Atomerőmű két új blokkjának előkészítésére irányuló beruházáshoz szükséges teljes körű infrastruktúra fejlesztésére.

A paksi és a környező települések víziközmű rendszere a meglévő állapot kiszolgálását hivatott ellátni, műszaki specifikációja a jelenlegi lakossági és ipari volumenre van méretezve.

A Paks II. beruházás során jelentkező lakhatási és ipari igények komoly kihívásokat állítanak az érintett települések víziközmű rendszerével szemben. A megnövekedett igények kielégítésére a rendszereken kapacitásbővítő beruházásokat szükséges végrehajtani, amelyek érintik az ivóvíz- és szennyvízhálózatot, a csapadékvíz elvezetését és gyűjtését, valamint a vízműtelepek, a kutak és a szennyvíztisztító telepek fejlesztését is.

Ezek a fejlesztések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a rendszer az új lakó- és iparterületek ivóvízigényét kiszolgálja, valamint a szennyvíz elvezetését biztosítsa.

A PIP Nonprofit KFT a lakhatási- és térségfejlesztési célok megvalósítása érdekében a térségben található ingatlanok közműveinek felújítása, esetenként teljeskörű közműfejlesztése a Társaság egyik meghatározó feladata.

Ezek a fejlesztések érintik az ivóvízellátást, szennyvízelvezetést, csapadékvíz-elvezetést, energiaellátást (gáz, villamosenergia, távhő), illetve a távközlést.