Jogi tudnivalók

A Weboldalt a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7030 Paks, Ipari Park 4703/39., céget nyilvántartó cégbíróság: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 17-09-003039, adószám: 11293772-2-17, telefon: +36 75 510 763, e-mail: piptitkarsag@pipkft.hu, központi ügyintézés helye: 7030 Paks, Deák Ferenc u. 3., levelezési cím: 7031 Paks, Pf. 80., a továbbiakban: PIP Nonprofit KFT) üzemelteti.

A tárhelyszolgáltató: PIP Nonprofit KFT (székhely: 7030 Paks, Ipari Park 4703/39.)

 

A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖN AZ ALÁBBIAKBAN MEGHATÁROZOTT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ELFOGADJA.

A megváltozott felhasználási feltételeket a Weboldalon közzétesszük az utolsó módosítás időpontjának a dokumentumon való megjelölésével. Kérjük, hogy a Weboldalon ellenőrizze a felhasználási feltételek esetleges változásait.

Amennyiben Ön a felhasználási feltételek bármilyen módosítását követően használja a Weboldalt, úgy a Weboldal használatával a módosítást magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

1. Szervereink által rögzített információk:

Szervereink a weblapra történő belépéskor automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag személyhez nem kapcsolható módon, összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

 

2. Cookie-k:

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosító fájlt, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el felhasználóink számítógépén. Ennek megtörténtéről Ön az üzemeltetőtől nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználók technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatásaink működtetését szolgálják, azokat más célra nem vesszük igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása – amelynek pontos módjáról böngészőjének útmutatója ad eligazítást – szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya.

A cookie-k használatával összefüggő részletes tájékoztatót itt tekintheti meg.

 

3. A szellemi tulajdon védelme

A Weboldal és a Weboldal tartalmának védelme

A Weboldal, azaz a Weboldal felépítése, megjelenítése, grafikai standardjai és teljes tartalma (például az adatbázisok, szövegek, ábrák, grafikák, logók, rajzok, képek stb.) szerzői jogi védelem alatt áll (a továbbiakban: Mű).

A Mű kizárólagos jogosultja vagy engedélyezett felhasználója a PIP Nonprofit KFT. A Felhasználó nem jogosult többek között arra, hogy a Művet vagy annak egy részét bármely módon vagy mértékben anyagi haszonszerzés végett felhasználja, többszörözze, lemásolja, módosítsa, azokból származékos művet hozzon létre, összegyűjtse, újraalkossa, bemutassa, levetítse, közzétegye, nyilvánosan megjelenítse, átmásolja, közvetítse, kiadja, értékesítse, azon a nevét feltüntesse.

A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők.

A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

Védjegyek és logók védelme

A Weboldalon feltüntetett valamennyi védjegy és logó oltalom alatt áll.

A Felhasználó a védjegyek és logók használatára, felhasználására, megjelenítésére csak a jogosult kifejezett engedélye esetén jogosult.

 

4. Információk

A Weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a PIP Nonprofit KFT felelősséget nem vállal.

A Weboldalon található anyagok elütéseket tartalmazhatnak, ezek tekintetében sem jótállást, sem szavatosságot nem vállal sem a szolgáltató, sem az üzemeltető.

A megjelentetett információk nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért a PIP Nonprofit KFT nem vállal felelősséget.

A Felhasználó a Weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PIP Nonprofit KFT nem felelős sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen kárért (beleértve a sérelemdíjat is) vagy költségért, amit a hivatkozott weboldalakon elérhető bármilyen tartalommal összefüggésben merül fel.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy megfeleljen mind a jelen, mind a hivatkozott weboldalak felhasználási feltételeinek.

A PIP Nonprofit KFT által kötelezően közzéteendő adatok itt érhetőek el.

 

A PIP Nonprofit KFT fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

 

5. A felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó a felhasználási feltételek elfogadásával vállalja, hogy nem hasznosítja a Weboldal adatait, tartalmát, a Weboldalt és az ezekből (ezek bármelyikéből) létrehozott származékos művek egyetlen elemét sem, illetve a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartja.

 

6. A felelősség korlátozása és kizárása

A PIP Nonprofit KFT nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

7. Általános rendelkezések

A felhasználási feltételek egyetlen rendelkezése sem irányul arra, hogy korlátozza a Felhasználó bármely jogát, amely jogszerűen nem korlátozható.

A felhasználási feltételekre a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felhasználási feltételek értelmezésére, a felhasználási feltételekből eredő vagy azzal összefüggő bármely vita vagy igény esetén a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

 

8. Kapcsolatfelvétel

Ha a felhasználási feltételekkel vagy a Weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, hogy a piptitkarsag@pipkft.hu email címen vegye fel velünk a kapcsolatot.