A Kormány 1499/2019. (VIII.23) kormányhatározata a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölte ki a Paksi Atomerőmű két új blokkjának (5. és 6. blokk) előkészítésére irányuló beruházáshoz szükséges – a Fővállalkozói szerződés teljesítéséhez kapcsolódó szakemberállomány elhelyezése érdekében létrehozandó lakásállomány és annak bővítéséhez szükséges – teljes körű infrastruktúra fejlesztésére.

A PIP Nonprofit KFT fő célja és feladata a paksi, két új atomerőművi blokk beruházásához kapcsolódó térségi infrastruktúra-fejlesztés, lokalizáció, vállalkozás- és lakhatásfejlesztés. A Paks II. beruházás egyik előfeltétele, hogy a projekthez szükséges háttér-infrastruktúra kiépüljön. Azon dolgozunk, hogy kellő időben, elegendő lakóegység álljon készen az atomerőmű építői számára.

Társaságunk jelentős aktivitással vesz részt a térségfejlesztés megalapozásában és a fejlesztési irányok meghatározásában. A térségfejlesztési szempontoknak, igényfelméréseknek fontos szerepe van a lakhatási program eredményes megvalósítása és az ingatlanok sikeres utóhasznosítása szempontjából is.

A Paks II. beruházással összefüggésben több ezer munkavállaló és családtagjai érkezése várható a térségbe. A lakhatási program keretében a különböző komfortszintű igények kiszolgálására társasházak, könnyűszerkezetes, illetve modulházas épületek és munkásszállások létesülnek.