A Dunaág 7139 Egyesület által 2022. augusztus 13-án megrendezett fórumon Gyöngyösi Csaba, Társaságunk ügyvezetője az idei évben is tájékoztatta a jelenlévőket a Társaság jelenlegi, Faddot és Fadd-Domborit érintő fejlesztéseiről és beszélt a jövőbeli tervekről is.

Elmondta, hogy a Paks II. beruházáshoz kapcsolódó szakemberállomány elhelyezése érdekében a lakásállomány bővítése és az ahhoz szükséges teljes körű infrastruktúra fejlesztése elsődleges feladat. Fadd-Domboriban a korábbi kemping területén található hotel és porta felújítási munkálatai befejeződtek. A lakhatási céllal felújított épületben az első ütemben 19 db apartman került kialakításra, a későbbiekben pedig további hat ikerapartman megépítését és közművesítését tervezi Társaságunk az említett területen.

A megnövekvő lakosságszám igényeinek kiszolgálásához elengedhetetlen az alapvető infrastrukturális szolgáltatások (elsősorban víziközművek) fejlesztése, valamint a meglévő hálózatok alkalmassá tétele a megnövekedett ellátotti kör kiszolgálására. A lakhatással érintett települési önkormányzatok a Paks II. beruházás megvalósításához kapcsolódó terület- és infrastruktúra fejlesztési feladatok, ivóvízellátási, szennyvíz elvezetési és tisztítási, csapadékvíz elvezetési, útépítési, útfelújítási, szennyvíziszap feldolgozási feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldását, a közszolgáltatás színvonalának javítását szolgáló fejlesztések tervezése, mint közös cél érdekében létrehozták 2020. júniusában Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulást.

A PIP Nonprofit KFT szakmai-technikai segítségnyújtást biztosít és lebonyolítói feladatokat lát el az önkormányzatok részére, annak érdekében, hogy a Társulás a víziközmű fejlesztési vállalásait teljeskörűen teljesíteni tudja. A PIP Nonprofit KFT ennek megfelelően közbeszerzési eljárást folytatott le a települési víziközmű tervezési feladatok ellátására. Az eredményes eljárást követően a tervezési munka megkezdődött. A kivitelezési munkálatok vonatkozásában a kivitelező kiválasztását célzó beszerzési eljárás megkezdődött, az eljárás jelenleg is folyamatban van.

Gyöngyösi Csaba ügyvezető kérdésre válaszolva tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy a Társaságunk 2021-ben több mint 200 db fa ültetetését támogatta a Bartal-csatorna két partjára, valamint a frissen épített kerékpárút mellé annak érdekében, hogy az elkövetkező évtizedekben a térség egyik látványossága lehessen a faddi és tolnai Duna-holtágakat összekötő csatorna és a holtág melletti kerékpárút. Emlékeztetett, hogy a PIP Nonprofit KFT a Paksi Ipari Parkban, egyéb saját tulajdonú területein, valamint a térségben működő önkormányzatokkal együttműködve folyamatosan támogatja és szervezi évről-évre a zöldítési programokat.

Horváth István a térség országgyűlési képviselője a holtág fejlesztési terveiről beszélt. Elmondta, hogy a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség operatív szervezete Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség koordinációjában készült egy átfogó tanulmány, mely a három holtág: a Faddi-, a Tolnai- és a Bogyiszlói- holtág helyzetével foglalkozik., továbbá a holtágaknál felmerült problémák megoldására tesz műszaki-szakmai (térségi vízkezelési koncepció) javaslatot. A feladattal kapcsolatban megjegyezte, hogy a fejlesztés pénzügyi háttérének előteremtése a legfőbb feladat.

PIP Nonprofit KFT – a jövő térségfejlesztője!